Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden XpoFactory


Artikel 1. Inleiding:

Deze algemene verkoop‐ en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden”, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot koop, verkoop en verhuur van goederen en personeel of aanneming van werk door XpoFactory.

Artikel 2. Definities:

In deze Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Artikel 3. Algemene bepalingen:

Artikel 4. De offerte:


Artikel 5. Opdrachtverstrekking:


Artikel 6. Risico:

 

Artikel 7. Verplichting opdrachtgever:

 Artikel 8. Aansprakelijkheid:

Artikel 9. Partiële nietigheid:

Indien een enkele bepaling of een deel van een bepaling uit deze Voorwaarden nietig, onrechtmatig of onuitvoerbaar is of wordt, zullen de overige bepalingen uit de Opdracht of uit deze Voorwaarden onverminderd in stand blijven en zullen Partijen de nietige en/of onrechtmatige en/of onuitvoerbare bepaling of bepalingen vervangen door een toepasselijke bepaling of bepalingen die zo dicht mogelijk bij de geest en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling ligt of liggen.

Artikel 10. Vertalingen:

Bij geschillen over de uitleg van een vertaling van deze Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst van de Voorwaarden geldend zijn.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

Onderstaande onderdelen worden niet standaard in de offertes/begrotingen/aanbiedingen opgenomen:
 ‐ huur standoppervlakte;
 ‐ hoofdaansluitingen van elektra, stoppenkast, water aan‐ en afvoer, audio, geluid en
 communicatieapparatuur inclusief het gebruik hiervan;
 ‐ ophangsystemen en bevestigingssystemen;
 ‐ aanvullend meubilair;
 ‐ etaleerwerkzaamheden inclusief overige decoraties/bloemen en planten;
 ‐ aanvullende trussbouw & afhangpunten ed.;
 ‐ het afwerken van beursgebouwconstructies zoals halkolommen;
 ‐ gebruik logistieke hulpmiddelen op locatie (heftruck, eventuele opslag/inlager kosten);
 ‐ plaatsing klanteigen onderdelen, apparatuur en/of machines;
 ‐ de verplichte “beurs‐”verzekeringen;
 ‐ XpoFactory is nooit aansprakelijk bij diefstal, beschadigingen en/of misbruik van klanteigen en/of
 ingehuurde zaken van derden;