Disclaimer

 

Ondanks het feit dat XpoFactory zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan XpoFactory niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. XpoFactory sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met XpoFactory. Alle informatie binnen de site van xpofactory.nl valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren. twinprojects.nl bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. XpoFactory heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan...